My Heart Puppy

“My Love Puppy” เป็นเรื่องเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่กำลังจะแต่งงานโดยต้องผ่านการผจญภัย เมื่อเขาออกเดินทางกับเพื่อนเพื่อส่งสุนัขของเขาไปให้พี่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอ่านต่อ