The Shiny Grou

เล่าเรื่องราวจัดการแข่งขันคัดเลือกนักสังคีต(นักดนตรี)แห่งแคว้น และการป่วนชุลมุนของนักแข่งขัน ว่านอวี่ หญิงสาวที่ปลอมตัวเป็นชายเล่นดนตรีจนมีชื่อเสียงคิดอยากจะพิสูจน์ความสามารถของหญิงจึงเข้าร่วมการแข่งขัน อ่านต่อ