Five Nights at Freddy's

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่มีปัญหาเริ่มทำงานที่ Freddy Fazbear’s Pizza ในคืนแรกที่เข้าทำงาน เขาตระหนักดีว่ากะกลางคืนของ Freddy’s นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะผ่านพ้นไปได้
อ่านต่อ