Lighting up the stars

หลังจากได้รับการปล่อยตัวหลังจากรับโทษ ผู้จัดการงานศพได้บังเอิญไปพบกับหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งทำให้ทัศนคติต่อชีวิตของเขาเปลี่ยนไปอย่างคาดไม่ถึงอ่านต่อ