Our Shining Days

ภาพยนตร์ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน เกี่ยวกับวิธีที่นักเรียนมัธยมปลายกลุ่มหนึ่งพยายามฟื้นฟูวงดนตรีออเครสตร้าของจีน พวกเขาเผชิญกับความท้าทายมากมายระหว่างทางในการแข่งขันระดับประเทศ รวมถึงการแข่งขันกับวงออร์เคสตร้าตะวันตกที่ได้รับความนิยมมากกว่าอ่านต่อ