Two Distant Strangers

ชายคนหนึ่งที่พยายามจะกลับบ้านไปหาสุนัขของเขาต้องติดอยู่กับห้วงเวลาที่บีบให้เขาต้องหวนคิดถึงเหตุการณ์ร้ายแรงที่วิ่งเข้าไปหาตำรวจอ่านต่อ