ILO ILO

ในยุค 90 สิงคโปร์ มิตรภาพระหว่างเทเรซาพยาบาลสาวชาวฟิลิปปินส์กับเจียเล่ ผู้ดูแลวัยเยาว์ของเธอสร้างกระแสในครอบครัวหนึ่ง ขณะที่เศรษฐกิจถดถอยของเอเชียกระทบภูมิภาคนี้อ่านต่อ