The Tinder Swindler

วางตัวในฐานะเจ้าพ่อเพชรที่ร่ำรวยและร่ำรวย เขาจีบผู้หญิงทางออนไลน์ แล้วหลอกล่อพวกเธอด้วยเงินหลายล้านดอลลาร์ ตอนนี้เหยื่อบางรายวางแผนที่จะคืนทุนอ่านต่อ