SEOBOK

คีฮอนอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองได้รับมอบหมายให้ขนส่งซอบก มนุษย์โคลนนิ่งคนแรกที่กุมความลับแห่งชีวิตนิรันดร์อย่างปลอดภัย กองกำลังหลายฝ่ายพยายามเข้าควบคุมซอบกเพื่อรับใช้วาระของตนเองอ่านต่อ