Remember 2022

พิลจู ทหารเกษียณอายุในวัย 80 ที่มีภาวะสมองเสื่อม ออกตามหาผู้คนที่เขาเชื่อว่าต้องรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของครอบครัวเขาในอดีต ด้วยการสักชื่อ 5 ชื่อบนนิ้ว และชิ้นส่วนของความทรงจำที่พังทลายของเขา พิลจูติดตามเป้าหมายของเขาและฆ่าพวกเขาทีละคนอ่านต่อ