ขุนพันธ์ 2

ความดีจะกลับมาในไม่ช้า อาคมแรงกล้า จนไม่เคยมี “ตำรวจ” หมดศรัทธาในกฎหมายและรัฐบาล ไม่มีที่ไหน เหมาะสมกับเขาในฐานะหนึ่งในโจรชุดดำของ “เสือ”อ่านต่อ