ผู้ใหญ่ลี ศรีบานเย็น

ละครที่เล่าถึงเรื่องราวของผู้ใหญ่ลีในรูปแบบที่แตกต่าง หลังจากที่อินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทกับชีวิตของผู้คนมากขึ้นกว่าเดิมจนแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้ อ่านต่อ