วอน (เธอ)

เพื่อนซี้ยุคหลังยุค 90 คู่หนึ่งเลือกเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกันมาก เมื่อสำเร็จการศึกษา คนหนึ่งอยู่ที่เซี่ยงไฮ้เพื่อมุ่งมั่นกับอาชีพการงาน อ่านต่อ