E-Sarn Zombie

ในชาติที่ได้ชื่อว่าไปได้สวยกับการสร้างคอนเทนท์หนังผีกับหนังตลกได้ประสบความสำเร็จอยู่เรื่อย ๆ แต่กลับกลายเป็นว่าหนังแนวผีดิบแบบไทย ๆอ่านต่อ