THE GHOST STATION

แน่นอนว่านี่คือเวอร์ชันย่อ:Oksu Station พนักงานบริการสาธารณะที่สถานี Oksu พบเห็นเหตุการณ์ที่น่าตกใจและชักชวนเพื่อนของเขาให้ช่วยเปิดเผยความจริงเบื้องหลังเหตุการณ์ลึกลับของสถานีอ่านต่อ