เพื่อน(ไม่)สนิท

อะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตวัยรุ่นของคุณ? …สำหรับพวกเขา พวกเขาคือ ‘เพื่อน’ และ ‘ภาพยนตร์’อ่านต่อ