you & me xxx

เรื่องย่อ หนัง เมื่อฉันกับเธอ xxx you & me xxx เริ่มต้นที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เน้นกิจกรรมมากกว่าเรียนหนังสือแต่เพียงอย่างเดียว อ่านต่อ