A Tourist's Guide to Love

ผู้บริหารคนหนึ่งต้องเลิกราอย่างไม่คาดคิด จากนั้นจึงรับมอบหมายงานให้ไปสายลับและเรียนรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเวียดนาม
อ่านต่อ