Bad Genius

ลินน์ นักเรียนไฮสคูลอัจฉริยะที่ทำเงินได้จากการโกงข้อสอบ ได้รับภารกิจใหม่ที่ทำให้เธอต้องออกเดินทางไปซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เพื่อทำภารกิจเงินล้านให้สำเร็จอ่านต่อ