Brown and Friends

บราวน์ผู้ใจดีและไร้อารมณ์จะคอยอยู่เคียงข้างเพื่อนๆ เสมอ พวกเขาชอบออกไปเที่ยวในร้านกาแฟบรรยากาศสบายๆ ที่บราวน์ทำงานอยู่อ่านต่อ