Candy Cane Lane

ชายคนหนึ่งมุ่งมั่นที่จะชนะการประกวดตกแต่งคริสต์มาสประจำปีของย่านนี้ เขาทำสัญญากับเอลฟ์เพื่อช่วยให้เขาชนะ และเอลฟ์ร่ายมนตร์คาถาที่ทำให้คริสต์มาสทั้ง 12 วันกลับมามีชีวิตอีกครั้งอ่านต่อ