Choose Love

คามีพร้อมทุกอย่าง ทั้งเป็นงานและแฟนหนุ่มที่สมบูรณ์แบบ แต่เธอรู้สึกว่ามีบางอย่างขาดหายไป และความรู้สึกนั้นเริ่มเพิ่มมากขึ้นเมื่อเธอได้พบกับเร็กซ์ และความรักเก่าๆ ก็หวนคืนมาในชีวิตของเธออ่านต่อ