Christmas Carol

‘A Christmas Carol’ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพี่ชายฝาแฝดที่ไปศูนย์กักกันเยาวชนด้วยตัวเขาเองเพื่อล้างแค้นให้กับการตายของพี่ชายฝาแฝดของเขาอ่านต่อ