Close

ภาพยนตร์ว่าด้วยเรื่องราวของ “เลโอ” และ “เรมี” เด็กชายวัย 13 ปีที่ใช้วันหยุดช่วงหน้าร้อนด้วยกันจนเกิดเป็นมิตรภาพอันแน่นแฟ้น แต่แล้วเมื่อเปิดภาคเรียน มิตรภาพของพวกเขากลับแปรเปลี่ยนไป ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาถูกเพื่อนๆ สังเกตเห็นและวิจารณ์ไปในทางลบ ทำให้เลโอเริ่มตีตัวออกห่างและหาคำตอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพวกเขา…อ่านต่อ