CREED III

Adonis เจริญรุ่งเรืองทั้งในอาชีพการงานและชีวิตครอบครัว แต่เมื่อเพื่อนสมัยเด็กและอดีตนักชกมวยอัจฉริยะปรากฏตัวอีกครั้ง การเผชิญหน้าจึงเป็นมากกว่าการต่อสู้อ่านต่อ