Devotion

นักบินรบของกองทัพเรือสหรัฐคู่หนึ่งเสี่ยงชีวิตในช่วงสงครามเกาหลีและกลายเป็นนักบินที่โด่งดังที่สุดของกองทัพเรืออ่านต่อ