DIAMOND EYES

ร.ต.อ.เพชร ภูมิไท (ชาคริต แย้มนาม) รองผู้บังคับบัญชากองพิสูจน์หลักฐานคดีพิเศษรู้ดีว่า “ความจริง” เป็นสิ่งจับต้องไม่ได้แต่พิสูจน์ได้เขาจึงทุ่มเทความรู้อ่านต่อ