Emma

ในอังกฤษช่วงปี 1800 หญิงสาวที่มีความหมายดีแต่เห็นแก่ตัวเข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตรักของเพื่อนๆ ของเธออ่านต่อ