Hidden Blade

ติดตามเรื่องราวของคนงานใต้ดินที่เสี่ยงชีวิตเพื่อส่งข่าวกรองและปกป้องมาตุภูมิ หลังจากญี่ปุ่นโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ เมื่อรัฐบาลวังจิงเว่ยประกาศสงครามกับอังกฤษและสหรัฐฯอ่านต่อ