I Still Believe

เรื่องราวชีวิตจริงของดาราเพลงคริสเตียน เจเรมี แคมป์ และการเดินทางเพื่อความรักและความสูญเสียที่ดูเหมือนจะพิสูจน์ได้ว่ายังมีความหวังอยู่เสมออ่านต่อ