It's in the Woods

เราเพิ่งจะเปิดปีเข้ามาได้ไม่เท่าไหร่ ก็ต้องมาเผชิญหน้ากับหนังสะพรึงจากญี่ปุ่นเรื่องใหม่ที่คิวฉายรับต้นปี นี่คือ “It’s in the Woods ป่าแปลกแลกตาย” สามารถหกดเข้าไปอ่านต่อได้เลยจร้าาา อ่านต่อ