LOST BULLET 2

หลังจากการตายของ Charras Lino และ Julia ได้เข้าควบคุมและก่อตั้งหน่วยปราบปรามยาเสพติดขึ้นใหม่ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะหาตัวฆาตกรของพี่ชายและที่ปรึกษาของเขา Lino ยังคงตามล่าต่อไปและไม่ยอมให้ใครมาขวางทางเขาอ่านต่อ