Love at First Sight

แฮดลีย์และโอลิเวอร์เริ่มตกหลุมรักกันระหว่างเที่ยวบินจากนิวยอร์กไปลอนดอน ความน่าจะเป็นที่จะได้พบกันอีกครั้งดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ แต่ความรักและลอนดอนอาจมีหนทางที่จะท้าทายอุปสรรคอ่านต่อ