Metamorphosis - ปีศาจเปลี่ยนหน้า

วิญญาณชั่วร้ายที่เปลี่ยนหน้าเข้ามาแทรกซึมครอบครัวหนึ่งทำให้พี่น้องคนหนึ่งตกอยู่ในอันตรายขณะที่อีกคนพยายามช่วยชีวิตเขาอ่านต่อ