Midnight

ฆาตกรต่อเนื่องตามล่าผู้หญิงหูหนวกอย่างโหดเหี้ยมตามท้องถนนในเกาหลีใต้ หลังจากที่เธอพบเห็นการก่ออาชญากรรมอันโหดร้ายของเขาอ่านต่อ