Mirai of the Future

เด็กหนุ่มได้พบกับสวนมหัศจรรย์ที่ทำให้เขาเดินทางข้ามเวลาและพบกับญาติของเขาจากยุคต่างๆ โดยมีน้องสาวจากอนาคตคอยชี้แนอ่านต่อ