Myanmar Diaries

รู้สึกอย่างไรที่ถูกโลกลืม? หลังจากการรัฐประหารในปี 2564 บันทึกภาพยนตร์ของนักเคลื่อนไหวฝ่ายค้านรุ่นเยาว์ในเมียนมาร์ใช้จอภาพยนตร์เพื่อสื่อสารกับโลกในรูปแบบที่แตกต่างจากข่าวทางทีวีที่อนุญาตอ่านต่อ