Never Let Me Go

ชีวิตของเพื่อนสามคนตั้งแต่วัยเรียนจนถึงวัยหนุ่มสาว เมื่อความเป็นจริงของโลกที่พวกเขาอาศัยอยู่ใกล้เข้ามาอ่านต่อ