ON THE JOB

ซีรีส์นี้เน้นไปที่องค์กรอาชญากรรมที่ปล่อยตัวนักโทษในคุกตามสัญญาชั่วคราวเพื่อดำเนินการลอบสังหารทางการเมืองสำหรับผู้ที่มีอำนาจ ยกเว้นว่าองค์กรอาชญากรรมนั้นดำเนินการโดยนักการเมืองอ่านต่อ