One More Time

ในวันเกิดครบรอบ 40 ปีของเธอ อมีเลียตั้งความปรารถนาที่จะอายุ 18 ปีอีกครั้งในปี 2545 แต่ในไม่ช้าก็เสียใจเมื่อเธอจมปลักกับวันเวลาซ้ำแล้วซ้ำเล่าอ่านต่อ