Phases of the Moon

Kei Osanai มีความสุขกับชีวิตที่สงบสุขกับ Kozue ภรรยาและลูกสาว Ruri แต่ภรรยาและลูกสาวของเขาเสียชีวิตในอุบัติเหตุ จู่ๆ ชีวิตของเคย์ก็เปลี่ยนไปอ่านต่อ