Psycho-Pass Providence

ขณะเข้าร่วมการประชุมในฐานะหัวหน้าผู้ตรวจการสำนักงานความมั่นคงสาธารณะ อากาเนะ สึเนโมริได้รับรายงานว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นบนเรือต่างประเทศ และนี่คือจุดเริ่มต้นของคดีใหญ่และไม่คาดคิดอ่านต่อ