Puss in Boots: The Last Wish

พุซ อิน บู๊ทส์ค้นพบว่าความหลงใหลในการผจญภัยของเขามาถึงจุดสิ้นสุดแล้ว เขาได้เผาผลาญชีวิตไปแล้วแปดในเก้าชีวิตของเขา Puss ออกเดินทางครั้งยิ่งใหญ่เพื่อค้นหา Last Wish ในตำนานและฟื้นฟูทั้งเก้าชีวิตของเขาอ่านต่อ