Red, White & Royal Blue

เมื่อความบาดหมางระหว่างบุตรชายของประธานาธิบดีอเมริกันกับเจ้าชายแห่งอังกฤษขู่ว่าจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และอังกฤษแตกร้าว ทั้งสองจึงถูกบีบให้เข้าสู่ฉากการสู้รบที่จุดประกายบางอย่างที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอ่านต่อ