RedLife

วัยรุ่นที่อาศัยอยู่สุดขอบโลกใต้ดินในกรุงเทพฯ การต่อสู้ดิ้นรนและความหวังของพวกเขาซึ่งโหยหาความรักอันบริสุทธิ์ในสถานการณ์ที่เลวร้ายอ่านต่อ