Retribution

ผู้บริหารธนาคารได้รับคำขู่วางระเบิดขณะขับรถพาลูกๆ ไปโรงเรียน โดยรถของเขาจะระเบิดหากพวกเขาหยุดและออกไปอ่านต่อ