Snow White and the Huntsman

นายพรานได้รับคำสั่งให้พาสโนว์ไวท์เข้าไปในป่าเพื่อให้ถูกฆ่า จนกลายเป็นผู้พิทักษ์และที่ปรึกษาของเธอในภารกิจปราบราชินีผู้ชั่วร้ายอ่านต่อ