The Ballad of Songbirds and Snakes

Coriolanus Snow ให้คำปรึกษาและพัฒนาความรู้สึกต่อสตรีเขต 12 ไว้อาลัยระหว่างการแข่งขัน Hunger Games ครั้งที่ 10อ่านต่อ