The Beanie Bubble

Ty Warner เป็นพนักงานขายของเล่นที่ผิดหวังจนกระทั่งการร่วมมือกับผู้หญิงสามคนทำให้ความคิดของเขากลายเป็นความนิยมของเล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อ่านต่อ