The Bridge Curse

นักศึกษามหาวิทยาลัยวางแผนทดสอบความกล้าหาญกับเพื่อนร่วมรุ่น เลือกสะพานมหาวิทยาลัยที่มีข่าวลือว่ามีผีสาวพยาบาทตามหลอกหลอนอ่านต่อ